Metran Co., Ltd.

Company

  • Japanese
  • English
  • Vietnamese

History

Năm 1984
Thành lập "Công ty Cổ phần Metran".
Bắt đầu hoạt động sản xuất máy thiết bị y khoa đặc biệt.
Năm 1984
Phát triển máy thở hô hấp nhân tạo Hummingbird
Đưa máy Hummingbird tham gia cuộc thi máy hô hấp nhân tạo do Sở
Nghiên cứu Vệ sinh quốc lập Mỹ tổ chức và đã chiếm giải nhất (có 8 công ty tham gia từ các nước trên thế giới). Nhận đơn đặt hàng 85 máy.
 
Bắt đầu Phát triển và sản xuất máy hô hấp SAV-6 cho động vật nhỏ.
Năm 1986
Phát triển hệ thống máy gây mê thế hệ mới FOUNT- 2000
Phát triển hệ thống quản lý máy gây mê, quản lý chung thông tin toàn bộ của phòng phẫu thuật.
 
Phát triển hệ thống gây mê và máy thở dùng cho động vật nhỏ (COMPOS).
Năm 1987
Phát triển máy hô hấp nhân tạo Popy cầm tay
Phát triển, chế tạo máy gây mê mới có hệ thống hút bám khí axit cacbonic.
Bắt đầu xuất nhập khẩu máy móc thiết bị y khoa
Năm 1988
Phát triển và chế tạo máy hô hấp nhân tạo CV-5000 với cơ năng IMV mới.
Phát triển và chế tạo hệ thống chế ngự mới làm giảm lưu lương hô hấp.
Phát triển và chế tạo hệ thống an toàn trong máy gây mê để kiềm chế lưu lượng
Phát triển và chế tạo máy hô hấp nhân tạo cao tần số Humming II.
Bắt đầu chế tạo máy hô hấp nhân tạo có chức năng IMV; dòng máy kế thừa
Humming-bird.
Phát triển ống nội soi đa cảm biến.
Năm 1989
Phát triển và chế tạo hệ thống máy hô hấp nhân tạo IMV dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ em sinh thiếu tháng.
Năm 1991
Phát triển và chế tạo mẫu phổi nhân tạo dùng phương pháp double-bellow.
Phát triển và chế tạo máy hô hấp nhân tạo Rotary HFO cao tần số dành cho người lớn.
Năm 1993
Phát triển và chế tạo máy thở Humming V cao tần số; máy có tính năng cao kế thừa Humming II.
Năm 1994
Phát triển máy hô hấp nhân tạo PB-920 dành cho trẻ sơ sinh và trẻ sinh thiếu tháng.
Phát triển và chế tạo hệ thống hấp thụ NOx trong máy hô hấp nhân tạo.
Phát triển ống thở có gắn bộ phận gia ẩm.
Năm 1995
Phát triển máy hô hấp nhân tạo IMV mới dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em sinh thiếu tháng.
Phát triển, chế tạo và dự định bán máy hô hấp nhân tạo dành cho người lớn với phương thức hô hấp NSV .
Năm 1996
Nhận được sự bảo đảm tiền vốn để Phát triển máy hô hấp nhân tạo với phương thức hô hấp NSV từ trung tâm VEC (Venture Enterprises Center)
Năm 1997
Phát triển ống thở Hummax bằng phương thức mới
Năm 1998
Phát triển và chế tạo máy hô hấp nhân tạo "Eliciae" dành cho người lớn và máy hô hấp nhân tạo "Calliope" dành cho trẻ em.
Năm 1999
Phát triển và chế tạo máy hô hấp nhân tạo "Calliopeα " và " M7α" dành cho trẻ em
Phát triển và chế tạo máy hô hấp nhân tạo "M6α" dành cho người lớn.
Năm 2000~2001
Phát triển và chế tạo máy hô hấp nhân tạo R-100 dành cho người lớn.
Năm 2004
Nhận chứng nhận ISO 9001:2000
Nhận chứng nhận ISO 13485:2003
Năm 2005
Thành lập công ty "Biotran Inc." ở San Diego, California, Hoa kỳ
Năm 2006
Công ty Biotran bắt đầu bán máy đo nồng độ Oxy trong máu “FOX” cho thị trường ngoài nước Nhật
Tháng 3: Phát triển và chế tạo máy “ JUSMINE” là máy trị liệu cho hội chứng ngưng thở khi ngủ (với tư cách là nhà sản xuất thiết bị gốc-OEM cho Công ty Cổ phần KOIKE MEDICAL)
Tháng 12: Phát triển và chế tạo máy hô hấp nhân tạo cao tần số dùng cho trẻ em và trẻ sơ sinh “HUMING X”
Năm 2007
Tháng 7: Kí kết hợp đồng làm đại lý bán hàng với công ty HAMILTON THORNE BIOSCIENCES của Mỹ. Sản phẩm kí kết là: Laser ablation system「XYclone ,Khu vực mua bán là thị trường liên quan đến động vật tại Nhật.
Tháng 9: Thành lập Chi nhánh ở thành phố Kobe.
Năm 2008
Tháng 7: Thành lập Nhà máy Công ty Cổ phần Me Tran Co.,Ltd ở TP.HCM, Việt Nam
Tháng 10: Phát triển và chế tạo Máy tạo Oxy dùng cho trị liệu Oxy tại nhà “KM-X” (với tư cách là nhà sản xuất thiết bị gốc-OEM cho Công ty Cổ phần KOIKE MEDICAL)
Năm 2010
Tháng 2: Đạt được chứng nhận CE-MARK cho máy “R100”
Tháng 10: Phát triển và chế tạo Máy tạo Oxy dùng cho trị liệu Oxy tại nhà “KM-X 3L” (với tư cách là nhà sản xuất thiết bị gốc-OEM cho Công ty Cổ phần KOIKE MEDICAL)
Tháng 11: Kí kết hợp đồng liên kết kinh doanh đồng thời làm đại lý phân phối mua bán cho máy hô hấp nhân tạo với công ty Công ty cổ phần Công nghiệp NIHON KODEN
Năm 2011
Nhà máy tại Việt Nam, Công ty cổ phần Me Tran Co,.LTD đạt chứng nhận ISO9001(2008) và chứng nhận EN ISO103485(2012)
Tháng 2: Phát triển và chế tạo máy hô hấp nhân tạo dành cho động vật “COMPOS X”
Năm 2012
Tháng 2: Đạt chứng nhận CMDCAS của Canada
Tháng 7: Vinh hạnh được Thiên Hoàng của Nhật Bản Ngự giá đến thăm
Tháng 9: Kết hợp với Công ty FUKUDA DENSHI thành lập công ty liên doanh “Breath Technology Co.,LTD”
Tháng 12: Thành lập Công ty cổ phần METRAN VITEC tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, tỉnhBình Dương, Việt Nam
Năm 2014
Công ty cổ phần METRAN VITEC đạt chứng nhận ISO9001(2008) và chứng nhận EN ISO103485(2012).
Tháng 12: Thay đổi cơ cấu nhân sự công ty : Ông Kazufuku Nitta (Trần Ngọc Phúc) đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị , Ông Shinichi Nakane đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
Năm 2015
Tháng 3: Bắt đầu bán Máy hô hấp nhân tạo Thế hệ mới “HUMING VUE”