Metran Co., Ltd.

Company

  • Japanese
  • English
  • Vietnamese

Network

Metran Co., Ltd.(Japan)

Địa chỉ công ty
12-18, 2-Chome Kawaguchi, Kawaguchi-shi, Saitama-ken,332-0015 JAPAN
Tel. (048)242-0333
Fax. (048)242-0550
Năm thành lập
Năm 1984
Tiền vốn
87,500,000 YEN
Chủ tịch hội đồng quản trị
Kazufuku Nitta (Trần Ngọc Phúc)
Số nhân viên
47 người
Lĩnh vực hoạt động
Nghiên cứu – phát triển, sản xuất và cung cấp các máy thiết bị y khoa, chủ đạo là máy hô hấp nhân tạo, máy gây mê. Đồng thời chế tạo các dụng cụ y khoa và các dụng cụ liên quan cho động vật. Cùng với dịch vụ xuất nhập khẩu.
Ngân hàng giao dịch chủ yếu
Saitama Resona Bank Limited
Japan Finance Corporation
Shoko Chukin Bank

ME TRAN Co., Ltd.(Vietnam)

Địa chỉ công ty
31/5 Hoang Du Khuong St, Ward 12, Dist 10, HCM City, VietNam
Tel. (+84) 28 36008129
Fax. (+84) 274 3557820
Năm thành lập
Ngày 9 tháng 7 năm 2008
Vốn đầu tư
Ngày 9 tháng 7 năm 2008
Giám đốc
DAN NITTA
Số nhân viên
28 người
Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất chế tạo, xuất khẩu máy móc, thiết bị y khoa.
Ngân hàng giao dịch chủ yếu
Ngân hàng Vietcombank

METRAN VIETNAM Co., Ltd.(Vietnam)

Địa chỉ công ty
31/5 Hoang Du Khuong St, Ward 12, Dist 10, HCM City, VietNam
Tel: +8428 22 100 920
Thành lập
Ngày 28 tháng 8 năm 2007
Vốn đầu tư
100,000USD
Giám đốc
Hoàng Ngọc Khôi
Số nhân viên
15 người
Lĩnh vực hoạt động
Phát triển phần mềm

METRAN VITEC CO., LTD(ベトナム)

Địa chỉ công ty
Lot K_5B_CN, My Phuoc 2 Industrial Park, My Phuoc Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province, VietNam
Tel: (+84) 274 3557822
Fax: (+84) 274 3557820
Năm thành lập
Ngày 26 tháng 12 năm 2012
Vốn đầu tư
1,000,000USD
Tổng giám đốc
DAN NITTA
Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất chế tạo, xuất khẩu máy móc, thiết bị y khoa, nước vô trùng dùng cho y tế
Ngân hàng giao dịch chủ yếu
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.,
Vietcom Bank
Bangkok Bank Public Company Ltd.

BIOTRAN INC.(USA)

Địa chỉ công ty
11515 Escoba PI, San Diego, CA U.S.A.
Tel. (1)858-863-0621
Năm thành lập
Năm 2004
Vốn đầu tư
10,000USD
Giám đốc
Shon Nakanishi
Số nhân viên
1 người