Metran Co., Ltd.

Privacy Policy

 • Japanese
 • English
 • Vietnamese

Nguyên tắc của chúng tôi:

Việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách, không những chỉ là điều cơ bản hoạt động kinh doanh của công ty Metran chúng tôi mà chúng tôi còn nghĩ đây là trách nhiệm của công ty chúng tôi đối với xã hội.
Hoạt động của công ty chúng tôi tuân theo luật bảo vệ thông tin cá nhân, những điều luật liên quan và theo đường lối chỉ đạo của hiệp hội máy móc thiết bị y khoa Nhật bản. Dựa theo đó, chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân theo các điều sau:

1. Tuân thủ pháp luật

Công ty chúng tôi tuân thủ pháp luật của Nhật Bản liên quan đến các vấn đề thông tin cá nhân của quý khách.

2. Làm rõ mục đích sử dụng và nghiêm cấm sử dụng ngoài mục đích.

Công ty chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần yếu để đoạt được những mục đích dưới đây. Không sử dụng cho những mục đích khác.

 • Để nhận đơn đặt hàng, vận chuyển hàng hoá, quyết toán và yêu cầu thanh toán đơn hàng.
 • Để đáp ứng những vấn đề thắc mắc liên quan đến sản phẩm, và đáp ứng các yêu cầu về sữa chữa và bảo trì.
 • Để kiểm tra và thông báo các dịch vụ hậu mãi sản phẩm của công ty.
 • Để phát hành phiếu bảo hành sản phẩm của công ty và thông báo các dịch vụ trong thời gian bảo hành, kiểm tra sau thời gian bảo hành.
 • Để công ty chúng tôi và công ty đại lý bán hàng hướng dẫn, cung cấp các dịch vụ về các sản phẩm của công ty và duy trì quản lý hợp đồng.
 • Để quản lý kinh doanh, thông báo các thông tin hoạt động của công ty, điều tra thị trường, nghiên cứu và khai phát các sản phẩm mới.
 • Để quản lý tín dụng buôn bán.
 • Để đánh giá việc tuyển dụng nhân viên và quản lý nhân sự sau khi tuyển dụng.
Phiếu bảo hành:

rong trường hợp chúng tôi sử dụng những thông tin trong phiếu bảo hành mà quý khách ghi, hay bản copy cho những hoạt động kiểm tra an toàn và các dịch vụ bảo dưỡng trong thời gian bảo hành, xin quý khách thông cảm.

Trên trang web:

Chúng tôi có trách nhiệm quản lý những thông tin cá nhân mà quý khách đã cung cấp. Chúng tôi chỉ sử dụng để trả lời quý khách, tuyệt đối không cho người thứ 3 biết và không sử dụng cho mục đích khác.

3. Phương pháp tiếp nhận thông tin cá nhân:

Dựa vào bảng đăng ký và bảng hợp đồng, chúng tôi có được thông tin cá nhân của quý khách. Ngoài ra qua những thông tin bằng bưu thiếp, internet, hay qua phiếu thăm dò ý kiến v.v. chúng tôi cũng nhận được thông tin cá nhân của quý khách. Những thông tin này chúng tôi sẽ sử dụng một cách thích hợp theo pháp luật có liên quan đến luật bảo vệ thông tin cá nhân.

4. Cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3:

Công ty chúng tôi, ngoài các trường hợp dưới đây, không cung cấp thông tin cá nhân của quý khách cho người thứ 3.

 • Được sự đồng ý của quý khách.
 • Trong trường hợp tuân thủ theo pháp luật.
 • Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ sinh mệnh con người, thân thể hay tài sản mà trong trường hợp khó có thể lấy được sự đồng ý của quý khách.
 • Trong trường hợp nhận ủy thác sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết
 • Trong trường hợp tiến hành thừa kế công việc do những nguyên nhân như là sang nhượng kinh doanh, phân chia công ty hay là sát nhập công ty.

5. Theo sự yêu cầu của quý khách để đính chính hay tiết lộ thông tin.

Để đáp ứng những yêu cầu từ chính quý khách: 1) yêu cầu tiết lộ, 2) yêu cầu thông báo mục đích sử dụng, 3) yêu cầu đính chính, 4) yêu cầu thêm vào, 5) yêu cầu xoá đi, 6) yêu cầu đình chỉ sử dụng thông tin hoặc yêu cầu đình cung cấp thông tin cho người thứ 3. Nếu quý khách có nhu cầu xin liên hệ phòng hướng dẫn. Ngoài ra, cứ mỗi lần yêu cầu thông báo mục đích sử dụng, yêu cầu tiết lộ thông tin thì cho chúng tôi thu chi phí (1 lần là 1,000 yen tính luôn thuế)

6. Thực hiện đối sách an toàn:

Công ty chúng tôi sẽ nỗ lực lập ra các biện pháp an toàn một cách thích hợp để phòng chống việc đánh mất, lừa đảo, lộ những thông tin cá nhân của quý khách.

7. Thể chế của công ty hướng đến bảo vệ thông tin cá nhân:

Công ty chúng tôi giáo dục nhân viên về việc bảo vệ thông tin cá nhân nhằm bảo vệ triệt để thông tin cá nhân của quý khách.

8. Cải tiến thường xuyên:

Công ty chúng tôi kiểm tra định kỳ, nỗ lực cải tiến thường xuyên các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân.

Ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2006
Công ty cổ phần Metran
Chủ tịch hội đồng quản trị Nitta Kazufuku.

Tel 048-242-0333 Inquiries from your PC

Download