Metran Co., Ltd.

Products

 • Japanese
 • English
 • Vietnamese

Máy hô hấp nhân tạo

  R100

  Máy sử dụng Rotary HFO/IMV dùng cho trẻ em và người lớn

  Máy hô hấp HFOV dùng cho trẻ em bây giờ được sử dụng cả cho người lớn.

  read more
  Calliopeα

  Máy sử dụng Piston HFO/IMV dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ em

  Máy Calliope α cao tần số vận hành dễ dàng, giảm kinh phí.

  read more
  HummingV

  Máy sử dụng Piston HFO/IMV dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ em

  Máy Humming V là máy thở cao tần số HFO sử dụng dễ dàng và an toàn.

  read more

Thiết bị y tế dùng cho gia đình

  Fox

  FOX Sản phẩm mới

  Đo lượng Oxy trong máu ở đầu ngón tay
  Cơ cấu đơn giản, dễ sử dụng

  read more
  HUMMAX System MAX II

  Hệ thống gia nhiệt và gia ẩm

  Hệ thống gia nhiệt và gia ẩm mới.

  read more

Thiết bị y tế dùng cho động vật

  Composβ-EV

  Máy hô hấp cho động vật

  Nhỏ, gọn, dùng trong nhà cho thú cưng

  read more

Máy hô hấp nhân tạo

Thiết bị y tế dùng cho gia đình

Thiết bị y tế dùng cho động vật

Tel 048-242-0333 Inquiries from your PC

Download